Prof. Dr. Figen GÜRSOY –  Koordinatör

Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ – Üye

Doç. Dr. Okan EKİM – Üye

Dr. Öğretim Üyesi Halise Kader ZENGİN – Üye

Dr. Öğretim Üyesi Recep Sürhat Müniroğlu – Üye