YAŞAMIN ŞİFRESİ DNA

Program Yürütücüsü: Doç Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
Yaş Grubu: 10-13 Yaş
Eğitim Süresi: 1 Gün

Yaşamın şifresi DNA programında günümüzde önemi giderek artan, moleküler biyolojinin ve kalıtımın temeli olan DNA molekülünün çocuklara anlatılması ve benimsetilmesi hedeflenmektedir. İnsan Genom Projesi ve sonrasında moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler sonucunda elde edilen geniş bilgi birikimi günümüzde çocukların eğitim programlarının farklı kademelerinde karşılaşacakları temel bilimlerden biri haline gelmiştir.

Program kapsamında katılımcılara; özellikle genetik materyal, kalıtımın temel şifresi DNA, şifrenin fenotipe etkisi gibi temel moleküler biyolojik terimler ve kavramlar kazandırılacak; canlılığın en küçük parçası hücre anlatılarak mikroskopta bir hücreli canlılar incelenecek, görüntü bulma, görüntüyü netleştirme ve ışık ayarı gibi temel ışık mikroskobu kullanma becerileri kazandırılacak; DNA izolasyonu ile DNA’nın görünür hale getirilmesine kadar geçen deney aşamaları uygulanacak; drama çalışmaları, animasyon ve video gösterimleri, DNA ve hücre maketleri ile katılımcıların bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemi yaşayarak öğrenmeleri sağlanacaktır.

Basit malzemelerle yapılacak şaşırtıcı deneysel çalışmalarla katılımcıların bilimsel çalışmalara olan ilgilerinin artması ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim kapsamında temel moleküler biyoloji bilgisi edinilmesinin yanı sıra her canlının farklı ve eşsiz DNA dizilimine sahip olması, biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunması konularında bilgi verilerek, bu bilgileri kavrayan öğrencilerin doğaya karşı bilinçli ve saygılı, çevresini daha yakından tanımaya hevesli, meraklı ve sorgulayıcı özelliklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

ETKİNLİKLER

DNA’yı öğreniyoruz

Drama ve DNA

DNA Melodileri

DNA Görünür mü?

Doğada nelerin DNA’sı vardır?