YAŞAM BİLİMLERİ OKULU

Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Timur GÜLTEKİN
Yaş Grubu: 10-12 Yaş
Eğitim Süresi: 6 Gün

Yaşam Bilimleri Okulu, geleceğin büyüklerini üniversite kavramı ile tanıştırmak, öteki kavramından arındırmak, doğaya ve yaşadığı çevreye dikkatini çekmek, somutlaştıramadığı kavram ve olguları uygun metotlarla ilgili hedef kitleye, daha açık ve anlaşılır hale getirmek, bilimi küçük yaşlardan başlayarak çocuklara sevdirmek, çocukların bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerini fark ettirmek, araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve dogmatik düşünceden kurtarmak, bilimin yaşamın bir parçası olduğunu öğretmek, çocukların yaratıcılığını arttırmak, bilimi yaygınlaştırmak ve çocuklara sevdirmek, çocukların katılımlı olarak, biyolojik açıdan kendilerini tanımalarını sağlamak, en iyi öğrenmenin deneyerek ve eğlenerek olduğundan yola çıkılarak, çocuk grubuna kendilerine göre hazırlanmış bir küçük laboratuar ortamında başlıca vücut bileşenleri ve kemikler üzerinde ölçüm ve incelemeler yaptırmak, çocuklara insanı diğer canlılardan ayıran özellikler ve insanın vücut yapısı hakkında bilgiler vermek, çocukların kendi vücut tiplerini tanımalarını ve anatomik olarak hangi spor dalına yatkın olduklarını anlamalarını sağlamak, çocuklara, geçmişten günümüze insanın geçirmiş olduğu biyolojik ve kültürel değişimleri somut örneklerle anlatmak amacıyla oluşturulan bir eğitim programıdır.

Yaşam Bilim Okulu’nun amacı, öğrencilerin gelecekteki sorumluluk bilincini geliştirmek, öteki kavramından arındırmak, bilim kültürünü ve üniversite kavramını somutlaştırmaktır. Ayrıca çocukların merak ettiği, yetişkinlerin de cevaplamada zorluk çektikleri sorulara, farklı, ilginç ve bilimsel yanıtların; oyun oynayarak, araştırma ve deneyler yaparak cevap vermektir. Yaşam Bilim Okulu’nun en büyük özelliği, öğrencilere hayatla ilgili temel bilgileri drama eşliğinde eğlenerek öğretmektir. Bu programda verilen bilgiler, öğrencilerin bilimsel düşünme ve merak etme duygularını geliştirerek dogmatik düşüncelerden kurtulmalarını sağlayacaktır. Yaşam Bilim Okulu’nda öğrenciler, katılımlı olarak, biyolojik açıdan kendilerini tanıma olanağına kavuşur.

En iyi öğrenmenin deneyerek ve eğlenerek olduğundan yola çıkılarak, çocuk grubu kendilerine göre hazırlanmış bir küçük laboratuar ortamında başlıca vücut bileşenleri ve kemikler üzerinde ölçüm ve incelemeler yaparlar. Çocukların kendi vücut tiplerini tanımalarını ve anatomik olarak hangi spor dalına yatkın olduklarını anlamaları sağlanır. Bunların dışında insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin neler olduğu ve insanın vücut yapısı, beslenme, genetik şişmanlık ve vücut yapısı ve spor gibi konular bu programda ele alınan başlıca konulardır.

Yaşam Bilim Okulu programı bir haftalık bir programdır. Bu program öğrencilerin yaz tatili veya yarıyıl tatillerinde gerçekleştirilir. Yarıyıl tatilindeki yaşam bilim okulu Üniversitemizin Ilgaz tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Kış kampı eğitim programı sabah kayak eğitimi ve öğleden sonra yaşam bilim okulu etkinliklerinden oluşmaktadır. Yaz kampı ise üniversitemizin Manavgat tesislerinde yapılmaktadır. Bu kampta sabah yüzme ve öğleden sonra ise yaşam bilim programı takip edilmektedir.

ETKİNLİKLER

Görsel Sunu
Yaşam Bilim Okulunun kapsamı ve içeriği 10-12 yaş grubu öğrencilere uygun olarak hazırlanmıştır. Bu yaş grubundaki çocukların algısal veya okul müfredatındaki konular da göz önünde bulundurularak katılımcılara konuları daha basit ve kalıcı yapabilmek amacıyla görsel sunular hazırlanmıştır.

Atölye Çalışmaları
Atölye çalışmalarında kullanılan etkinlikler, 10-12 yaş grubu çocuklara ve onların eğitim-öğretim programının kapsamına, kazanımlarına ve içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır.

  1.