Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim programının amacı; çocuklara insan vücudunun temel yapısını organların ve sistemlerin işleyişini, insan vücudunun yapısını, hareketin oluşumunu, solunum, sindirim, boşaltım ve dolaşım sistemlerini,erkek kadın üreme sistemlerini, duyu organlarını kendi yaş gruplarına göre basitçe ve görseller kullanarak anlatmaktır.