From Providence to Evidence-Governance and Strategic Development of SİS activities for Children and Young People in the Context of Change” (Hazırlıklardan Bulgulara-değişim Bağlamında Çocuklar ve Gençler için Toplumda Bilim etkinliklerinin Yönetişim ve Stratejik Gelişimi) adı konferans, 28-30 Kasım 2011 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

EUCU.NET (Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) ve SİS-Catalyst (Toplumda Bilim Katalizörleri adlı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi) tarafından, 30’a yakın ülkeden Çocuk Üniversitesi çalışmaları yürüten 130 katılımcının katılımıyla, gerçekleştirilen konferansın organizasyonu, EUCU.NET Kurucu üyesi olarak Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından yapıldı.

Konferans kapsamında, toplumda bilim çalışmaları yürüten akademisyenlerin ve uygulamacıların disiplinler arası çalışmalar, araştırma, ölçme-değerlendirme, etik, uygulamalar ve ulusal politikalar başlıklarında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, 18-24 yaş arası gençler tarafından “gençleri dinleme” ve “topluma dönük yerleşke” başlıklarında atölye çalışmaları yürütülmüştür.

Gerek akademisyenler ve uygulamacılar, gerekse gençler tarafından yürütülen çalışmalar, çocukların ve gençlerin farklı disiplinlerde bilim eğitimi almalarının yanı sıra, ülkesel modellerin ortaya konması, çocukların ve gençlerin bilim iletişimine katılımının sağlanması sadece Toplumda Bilim (SİS) uygulamaları bağlamında değil bilim kuruluşlarının kurumsal ve yönetsel gelişimini desteklemesi bakış açısı ile de değerlendirilmiştir.

Konferans süresince yürütülen çalışmalardan, Ankara Üniversitesi ve özelinde Çocuk Üniversitesi’ni doğrudan ilgilendiren somut geri dönüşler de elde edilmiştir. Konferansın genç katılımcılarından oluşan grup, atölye çalışmaları kapsamında Tandoğan Yerleşkesi’ne bir ziyarette bulunarak eğitim ortamlarını gezmiş, yerleşkedeki bazı laboratuarlarda ve Tandoğan Öğrenme Merkezi’nde çalışmalar yapmış, merkez kafeterya ve civarında üniversitemiz öğrencileri ile sohbetler ederek röportajlar gerçekleştirmişlerdir. Gençler, atölye çalışmalarının değerlendirmesi olarak tüm konferans katılımcılarına yaptıkları sunumda Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi’nin öğrenme odaklı atmosferinin etkileyici olduğunu ve yerleşkenin toplumda dönük etkinlik ortamlarının zenginliğini vurgulamışlardır.

Akademisyenler ve uygulamacıların katılımı ile gerçekleştirilen, Ulusal Politikalar, etik ve Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü poster oturumlarından Çocuk Üniversitesi’ne yönelik olarak elde edilen somut çıktılardan bazıları;

  • Konferans sonucunda Etik oturumunun çıktısı olarak Ankara Deklarasyonu adlı bir bildirge ortaya konmuştur.
  • Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü poster oturumu sonrasında Çocuk Üniversitemiz bünyesinde yürütülen programlardan bazıları uluslar arası işbirliği teklifleri almıştır.
  • Ulusal Politikalar oturumu sonrasında, Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü tarafından ortaya konan gelişim stratejileri ile Çocuk Üniversitemizin 4 yıllık bir 7. Çerçeve Projesi olan SİS Catalyst projesine resmi olarak taraf olmuştur.