TASARRUF DEDEKTİFLERİ


Eğitmen:
Yrd. Doç.Dr. Aykut KALAYCIOĞLU
Yaş Grubu:
12 Yaş
Eğitim Süresi:
1 Gün


Tasarruf dedektifleri ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerine yönelik, elektrik üretimi, alternatif enerji kaynakları ve enerji tasarrufu konularını içeren, uygulamalı bir eğitim programıdır. Programın amacı, çocukların enerji alanına dair sahip oldukları ve uygulamalar sırasında yeni edinecekleri bilgileri gündelik yaşamlarına aktararak bilimsel bilginin uygulamaya dönüşmesine ve bilginin gündelik yaşama aktarılmasına hizmet etmektedir. Tasarruf dedektifleri, toplumda enerji tasarrufuna yönelik bilinç oluşturmak genel hedefi ile;
– Elektrik kavramı ve üretimi hakkında bilgi vermek
– Öğrencileri alternatif enerji kaynaklarına dair bilgilendirmek
– Elektrik üretimi ve enerji dönüşümüne yönelik aktif uygulamalar yaptırmak
– Enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek
– Enerji tasarruf yöntemleri hakkında bilgi vermek
– Enerji tasarruf uygulamaları yaptırmak
– Evlerde enerji tasarrufuna teşvik etmek
amaçları ile hazırlanmıştır.

Proje sonunda öğrencilerin enerji üretimine dair bilgi sahibi olması, enerji tüketiminin kontrollü yapılması gerekliliği bilincine erişmiş olması ve tasarruf yöntemlerini özümsemiş olması hedeflenmektedir. Çocukların edindikleri bilgileri yaşamlarına yansıtmaları ve evlerinde enerji tasarrufu yapılması yönünde ailelerini ve çevrelerini de tetiklemeleri beklenmektedir. Bir günlük uygulamalı eğitim programı olarak tasarlanmış olan program kapsamında çocuklar, drama destekli uygulamalar ile oyun oynayarak öğrenirken, bilgisayar destekli uygulamalar ve pratik gündelik yaşam uygulamaları ile bilgiyi kullanarak içselleştirmektedir.
Tasarruf dedektifleri programının etkinlikleri;
– Tanıma-Tanışma Çalışmaları
– Elektrik üretiyorum
– Alternatif Enerji Kaynakları
– Enerji Tasarrufu
– Bina içi enerji tasarruf yöntemleri ve simülatör yarışması
– Bina İçi Tasarruf Yarışması