SU OKULU

Program Yürütücüsü : Prof . Dr. Ahmet Altındağ
Yaş Grubu: 6-16 Yaş
Eğitim Süresi: 2 Gün

Su Okulunda ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere su ve sulak alanlarla ilgili eğitim süreleri içerisinde doğal kaynaklarımızdan birini teşkil eden sucul ekosistemlerin tanıtılması, sevdirilmesi ve korumaya yönelik olarak öğrencilerin bilinçlendirilerek bir alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Dünyada ve özellikle de ülkemizde son yıllarda giderek etkisini artıran küresel ısınmadan dolayı sulak alanlarımızın tehlike altında olduğu ve giderek yok olmaya doğru gittiği görülmektedir. Bu nedenle sulak alanların korunmasına yönelik çalışmalar çok büyük önem kazanmıştır.

Son yıllarda ülkemizde birçok gölümüz (Akşehir Gölü, Seyfe Gölü, Meke Gölü, Tuz Gölü) çeşitli nedenlerle (küresel ısınma, suyun bilinçsiz kullanımı, kirlilik, yeraltı sularının izinsiz kullanımı vb.) yok olmuş veya yok olma sürecine girmiştir. Doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere bırakabilmek için bu tür çalışmalara acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Sulak Alan Eğitim Okulu sonunda öğrencilerin sularda yaşayan canlıları keşfederek yeni bir dünyayla tanışmaları, su kaynaklarımızın durumu ve korunmasına yönellik eğlenceli bilgi ve uygulamalarla bilinçlenmeleri ve sulak alanlarımızı sevmeleri amaçlanmıştır.

ETKİNLİK KONULARI VE KAPSAMI

• Su kaynaklarımız ve Mogan Gölü nün tanıtımı
• Sucul canlılar ve önemi
• Sulak alanları tehtit eden faktörler
• Küresel ısınma ve etkileri
• Sulak alanların korunması
• Göl sahasında uygulamalı çalışmalar
• Plankton (Suda yaşayan çoğunlukla mikroskobik canlılar) eğitimi ve uygulaması
• Bentik (Suyun dip kısmında yaşayan omurgasız canlılar) eğitimi ve uygulaması
• Balık eğitimi ve uygulaması
• Ekoloji eğitimi ve uygulaması
• Laboratuar çalışmaları
• Sulak alanları korumaya yönelik ulusal ve uluslararası çevre antlaşmaları
• Çeşitli etkinlikler (Olta ile balık tutma, resim, drama, fotoğraf, yarışmalar, bulmaca ve
oyunlar vb.)