Program Sürdürme İlkeleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PROGRAM SÜRDÜRME İLKELERİ

 Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren programların yürütücülerine her eğitim dönemi (güz, bahar) başında program yürütüp yürütmeyecekleri yazılı olarak sorulur. Alınan yanıtlar doğrultusunda program takvimi oluşturularak web sayfasında ilan edilir.

Program ücretli olarak yapılacaksa tüm ihtiyaçlar maliyet hesabına katılarak ücret belirlenir ve program hakkındaki bilgiler 30 gün öncesinde Koordinatörlüğe yazılı bildirilir. Belirlenen maliyet ile tarih, saat ve yer bilgileri eğitim alacak gruba yazılı olarak iletilir.

Program ücretsiz yapılacaksa Koordinatörlükten talep edilenler ayrıntılı olarak bildirilir. Talepler Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir.

Dönem sonlarında (güz-bahar) eğitimlerini tamamlayan program yürütücüleri “Etkinlik Raporu Formu”nu doldurarak Koordinatörlüğe teslim eder. Eğitimin gerçekleştirilememesi durumunda ise program yürütücüsü bunun nedenleri ile ilgili bir rapor hazırlayarak Koordinatörlüğü bilgilendirir.

Programlar Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü web sayfasında; “Aktif” ve “Aktif Olmayan” programlar şeklinde gruplandırılır.  Her eğitim öğretim yılı içinde en az bir kez eğitim veren programlar aktif programlar olarak nitelendirilir. İki eğitim öğretim yılında eğitim gerçekleştiremeyen programlar tekrar eğitim vermeye başlayacaklarını yazılı olarak koordinatörlüğe bildirir. Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda eğitimlerine başlar.

Farklı kurumlar ile işbirliği içerisinde eğitimler gerçekleştiren programlar Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünü bilgilendirir ve Koordinatörlük logosunu kullanarak eğitimlerini sürdürür.

Program yürütücüleri ihtiyaç duymaları halinde Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğündeki uygun mekânları, uygunluk durumlarına göre gerekli onay alarak kullanırlar.

Aktif olmayan bir program güncellenerek başka bir program yürütücüsü tarafından yürütülebilir.

İki eğitim öğretim yılı içinde hiç açılmayan programlarla ilgili program yürütücülerine Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından yazılı bir hatırlatma gönderilir. Yazıya cevap verilmemesi durumunda programın kapatılması konusu Yönetim Kurulu’nda görüşülür.