Çocuk Bilim Merkezi  (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi’nin sosyal sorumluluğu kapsamında hayata geçirilmiş bir uygulama birimidir. Toplumun tüm kesimlerine hizmet etmeyi amaçlayan koordinatörlük özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerin imkânlara erişimi konusunda hassasiyet taşımaktadır.

Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğünün ve bünyesinde yürütülen programların her türlü bina, ekipman maliyeti Ankara Üniversitesi tarafından karşılanmakla birlikte programların işletim maliyetlerinde programlara katılan ve sosyo ekonomik açıdan avantajlı olan gruplar ile projeler tarafından sağlanan destekler önemli bir yer tutmaktadır.

Programlara katılan grupların desteği ve özel okulların yaptıkları katkılar toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulamalara destek olmakta, devlet okullarının katkıları ise tamamen kendilerine yönelik giderleri için kullanılmaktadır.

Kurumsal ve Bireysel Başvurularınız internet sitemizde dönem başlarında, ara tatil başında ve yaz tatili başında  yayınlanan takvim dahilinde telefon aracılığı ile alınmaktadır.