MİNİK DOSTLARIM BÖCEKLER BİLİM OKULU

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hilal TUNCA
Yaş Grubu: 11 Yaş
Eğitim Süresi: Yarım Gün

Günümüzde, tarım ve orman alanlarında zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal ilaçların olumsuz etkileri nedeniyle çevreyle uyumlu mücadele yöntemleri daha da önem kazanmıştır. Bu yöntemlerden biri de ‘Biyolojik Mücadele’dir. Bitkilerimiz üzerinde doğal bir koruma sağlayan Biyolojik Mücadeleyi faydalı böceklerin (predatör-avcı böcek ve parazitoit-arıcık) tarım ve orman alanlarında zarar yapan diğer böceklere karşı kullanılması olarak kısaca tanımlayabiliriz.

Ülkemizde faydalı böceklerin öneminin, konuyla ilgilenenler haricinde henüz farkına varılamamıştır. Doğada var olan bütün böcekler zararlı böcek olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla toplumda zararlı böcek ve faydalı böcek olgusunun oluşması son derece önemlidir. Bu olgunun oluşmasında çocuk yaşlardan başlamak, kalıcılık yönüyle değerlendirildiğinde çok daha avantajlıdır. Faydalı böcekler bitkilerde bulunan zararlıları yok ettikleri için onların dostları olarak da kabul edilebilir. Programda Öğretme-Öğrenme Etkinliklerin de 5E Öğrenme döngüsünün aşamaları takip edilmektedir. Bu süreç Dikkat çekme, Keşfetme, Açıklama, Derinleşme ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.