Mamak ilçesindeki çocuk yoksulluğu durumunun betimlenmesi ve betimlenen durumlardan hareket ile bölgedeki çocuk yoksulluğunun önlenmesi amacıyla nelerin yapılabileceği konusunda önerilerin sunulması amacıyla yola çıkılan proje kapsamında 408 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu hane ziyaretleri kapsamında anket, gözlem, görüşme yöntemleri ile veri toplanmış ve elde edilen veriler sonucunda bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalıştaya akdemisyenlerden öğretmenlere, belediye görevlilerinden muhtarlara kadar bir çok farklı meslek grubu katılım sağlamıştır. Çalıştay sonucunda bir rapor oluşturulmuş ve eylem planına dönüştürülmüştür. Proje sonuçları medya ile paylaşılmış ve proje sonucunda elde edilen bulgular ışığında uluslararası bir kitap yayınlanmıştır.