KÜÇÜK BAHÇEVANLAR


Program Yürütücüsü:
Prof.Dr. Yeşim OKAY
Yaş Grubu:
10-11 Yaş
Eğitim Süresi:
1 Gün


Bu projenin amacı; ilköğretim döneminde olan 10-11 yaş grubu çocukların tarımsal ürün üretim sürecini doğrudan temasla ve izleyerek öğrenmelerini sağlayarak doğayı ve doğal döngüleri daha iyi tanımalarına yardımcı olmak, doğa meraklarını teşvik ederek doğa sevgilerini artırmak, aynı zamanda fiziksel ve sosyal yeteneklerinin oyunla öğrenme yolu ile güçlendirilmesini sağlamaktır.

Yoğun kentleşmenin yarattığı sakıncalardan birisi de, yaşam alanlarının doğadan uzaklaşması ve yetişen gençlerimizin doğadan ve doğaya bağlı üretim sistemlerinden kopuk olmalarıdır. Günümüzde büyük kentlerde yaşayan çocukların büyük bir bölümü tarım ürünlerini sadece satışa sunulan raflarda görebilmektedirler.

Bu kopukluğun sonucu olarak çocukların fiziksel ve duygusal gelişimleri olumsuz yönde etkilenirken, doğal kaynakların sorumluluğu, çevre bilinci ve çevre duyarlılığı kavramlarının benimsenmesi giderek güçleşmektedir. Oysa, çevre bilinci ile doğal kaynakların tanınması ve korunması, çocuk yaşlardan itibaren edinilen görgü ve bilgilerle oluşmaktadır. Doğal kaynakların ve çevrenin korunması bilincinin oluşabilmesi için, öncelikle bu kavramların tanınması ve bilinmesi gerekmektedir. Bu soruna en uygun çözümlerden biri de, doğa eğitiminin kent içinde oluşturulacak örnek modellere dayalı mekanlarda çocuklara ulaştırılmasıdır.

Bu proje sayesinde, öğrenmenin en hızlı ve etkin gerçekleştiği ilk basamaklarından biri olan ilköğretim 4. ve 5. sınıf aşamasındaki çocuklarımıza, bitki yetiştirme, toprakla doğrudan temas, doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliği konularında temel yaşamsal bilgiler kazandırılacaktır. Beslenmede sebze ve meyvelerin önemi vurgulanarak, sağlıklı beslenmenin temellerini eğitimin ilk yıllarında kazanmaları konusunda alt yapı oluşturulmaya çalışılacaktır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde planlanan bu proje ile sebze, süs bitkileri ve ağaçlandırma konularında gözlem, katılım ve uygulama yoluyla çocuklarda doğa bilincinin oluşturulması ve onların üretim döngüsünü birebir yaşayarak kavramalarının sağlanması beklenmektedir. Böylece, çocukların fiziksel ve sosyal yeteneklerinin de gelişmesi hedeflenmektedir.