MİMARLIK OKULU

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Dilek ACER
Yaş Grubu: 5-6 Yaş
Eğitim Süresi: 10 Yarım Gün

Gelin hep birlikte tasarım kavramlarını, model bina yapımını, kısaca mimarlığı keşfedelim. Tasarım; elimizde tuttuğumuz bardaktan, kullandığımız bilgisayara,oturduğumuz sandalyeden, içinde yaşadığımız mekanlara, kısaca; hayatın her alanında var olan bir olgudur.

Doğuştan tasarımcı olan her insanın bu yetisinin, uygun eğitim programları ile erken yaşlardan itibaren desteklenmesi ve geliştirilmesi son derece önemlidir. Çünkü tasarım günümüzde birbirleriyle müthiş bir rekabet halinde olan toplumların güçlü bir biçimde ayakta kalmalarını sağlayan, başta yaratıcılık ve problem çözme olmak üzere yaşamsal öneme sahip pek çok becerinin yerinde ve anlamlı kullanımını gerektiren bir süreçtir.

Mimarlık Okulu çocuklara, tasarıma ilişkin bilgi ve becerileri kazandıran, onları içinde bulundukları öğrenme mekanlarını kendilerinin tasarlayabildiği, içinde yaşadıkları kültürel ve doğal dünyaya duyarlı bireyler haline getirmeyi amaçlayan, çoklu zekaya dayalı proje tabanlı bir program içermektedir. Bu programdaki etkinlikler mimarlık ile matematik, fen, sosyal bilimler ve sanat gibi diğer disiplinleri birleştiren uygulamaları içermektedir.

Çocuklar uygulamalarda etkin bir biçimde rol alarak mimari tasarıma ilişkin temel kavramları öğrenirler ve tasarımın bir dizi seçimin sonucu olduğunu fark ederler.
Mimarlık Okulu aynı zamanda görsel düşünme yoluyla öğrenme, problem çözme, yaratıcı düşünme, grup etkileşimi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçleri içermektedir.

Mimarlık Okulu’nda uygulanacak olan program;
– Herhangi bir mimarlık diplomasına sahip olmaksızın tüm insanları potansiyel birer tasarımcı olarak ele alır ve bu insanların yaratıcılıklarını kullanarak içinde bulundukları mekanları kendilerinin tasarlamalarına olanak verir
– Her mekanı öğrenme ortamı olarak düşünüp, çocukları başta problem çözme olmak üzere her bir gelişim alanında destekleyen tasarımların ortaya çıkmasına olanak tanır.

Şehirler, sokaklar, evler, okullar, parklar ve köprüler; yürüdüğümüz, uyuduğumuz, yemek yediğimiz, seyahat ettiğimiz, çalıştığımız, kısaca içinde yaşadığımız mimari yapılardır. Mimarlık Okulu’nda; ülkemiz ve dünya mimarisine ait örnekler üzerinden pek çok etkinlik ile çocuklar farklı mimari yapılara ilişkin bir farkındalık kazanmış ve bu yapıların işlevleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Kendileri de model binalar ve yapılar tasarlayarak matematiksel kavramları ve binaların tarihini öğrenirler. Tasarım sürecinde; çocuklar içinde yaşayacakları yapılara göre ilgi, istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapacakları tasarımlara şekil verirler.

Bu süreç ortaya bir ürün çıkarmaktan çok; geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımızın içinde bulunulan çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerine ve çevreyi daha verimli dönüştürebilmelerine de hizmet eder. Çocuklar, içinde yaşadıkları mimari yapılardan oluşan çevreye ne kadar duyarlı olursa ve mimari yapılar hakkında hissettiklerini düşünme ve konuşma fırsatına ne kadar sahip olursa kendi dünyalarını bilgece yaşama olasılıkları artacaktır.

Mimarlık okulunda uygulanacak etkinliklerde kullanılan başlıca yöntemler; yürüyüşler, geziler, model yapımı, kartografi(dokulara görüntü ekleme) çizimler ve görsel sunumlardır. Çocuklar bir yandan tasarım becerilerini geliştirirken diğer yandan ışığı, gölgeyi, biçimleri, sesi ve renkleri keşfedeceklerdir.

Çocuklar bireysel ve grup projelerinde ev, park,köprü, okul vb. yapıları tasarlayacaklardır.