İNSAN HAKLARI TİYATROSU

Program Yürütücüsü: Doç Dr. Erdem DENK
Yaş Grubu: 12- 14 Yaş
Eğitim Süresi: 3 Hafta (Haftada 1 Gün)

Toplumsal yaşamın en önemli gereklerinden birisi olan insan haklarına saygı, ancak küçük yaşlardan itibaren içselleştirerek benimsenmesi durumunda tam anlamıyla yaşama geçirilebilecek bir olgudur. Bu çerçevede atılacak adımlardan en önemlisi de, toplumsal ihtiyaçlara uyarlanmış evrensel hedeflerin uygun yaşlardan itibaren genç zihinlerde yer edinmesini sağlamaktır. Ciddi bir çaba gerektiren bu hedefin özellikle çocuklar açısından cazip ve uygulanabilir olmasının bir diğer gereği de, “eğitim” sürecinin kuru akademik bir eğitimden ziyade çocukların etkin katılımını sağlayacak şekilde yürütülmesidir.Bu anlayışlarla yola çıkan “İnsan Hakları Tiyatrosu” programı, tiyatro ve drama yöntemlerini ihtiyaçları çerçevesinde bir “araç” olarak kullanmaktadır.

Çocukların ilgili uzmanlar eşliğinde aktif birer oyuncu ve hatta dramaturg olarak parçası olacağı programın her bir atölyesinde seçilen somut insan hakları alanları, çocuklarla birlikte farklı tiyatro ve drama etkinlikleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Diğer yandan, toplumsal sorumluluk gereği, seçilen her bir insan hakları konusunun da toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak ele alınmasına azami özen gösterilmekte ve böylece çocukların ele alınan konularla ilgili aktif zihinsel katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilere yaratıcı drama yöntemiyle aşağıda belirtilen amaçların kazandırılması planlanmaktadır:
Öğrencilerin:
– Yaşam hakkı konusunda bilgi edinmesi,
– Eşitlik ve bir arada yaşama kültürünü anlaması ve bunu davranışa dönüştürmesi,
– İfade özgürlüğünü kavrayarak bunu sağlayan ortamı fark etmesi,
–  Sosyal hakların neler olduğu konusunda bilgi edinmesi.

Etkinlikler öğrencilerin verimli ve aktif bir şekilde paylaşımda bulunacakları süreler içerisinde günlük iki-iki buçuk saat olarak planlanmıştır. 1. ve 4. gün tanışma program tanıtımı ve iletişim çalışmaları ile kapanış-katılım belgisi ve değerlendirme çalışmalarından dolayı yarım saat uzatılarak iki buçuk saat; 2. ve 3. günlerde ise ikişer saat olarak planlanmıştır.

ETKİNLİKLER
Tanışma ve iletişim çalışmalarının ardından konulara ilişkin atölye çalışmalarına başlanacaktır. Atölye çalışmaları, 12 öğrenciden oluşturulacaktır. Atölye etkinliklerinde yapılacak çalışmalar eğitmenler tarafından kısaca açıklanacak ve öğrencilere etkinlikler boyunca üç oyuncu eşlik edecektir.

ATÖLYELER
–  Yaşam Hakkı Atölyesi
– Eşitlik ve Bir Arada Yaşama Kültürü Atölyesi
–  İfade Özgürlüğü Atölyesi
–  Sosyal Haklar Atölyesi