Dijital teknolojilerin hayatın her alanına nüfuz etmesinden fotoğraf da nasibini almış DSLR fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlar vasıtasıyla hemen herkes fotoğrafla bir ölçüde ilgilenir hale gelmiştir. Bu durum fotoğrafçılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır fakat analog fotoğrafın hayatımızdan tamamen çıkması anlamına gelmemektedir. Karanlık odada fotoğraf basmak, emek yoğun bir süreç olması, çevremize siyah-beyaz bakabilme olanağı tanıması ve ışık ile renk arasındaki ilişkiyi daha iyi kavrayabilmemizi sağlaması açısından önemli bir deneyimdir. Bu çalışmada da 12-14 yaş grubundaki çocukların, içerdiği zorluklar sebebiyle günümüzde pek rağbet görmeyen analog fotoğraf ve karanlık oda çalışmalarının ilgi çekici taraflarını deneyimlemeleri sağlanarak, daha önce bilgi sahibi olmadıkları öngörülen bu  fotoğraf anlayışıyla tanışmaları amaçlanmaktadır.