Program Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Halise Kader ZENGİN

Yaş Grubu: 11-14 yaş

Eğitim Süresi: 1 gün

Yaşam şeklimizi gündelik hayatımızı şekillendirirken tercihlerde bulunur, karar verir ve davranırız. Kararlarımızın ve tutarlı duruşlarımızın arkasında sahip olduğumuz, benimsediğimiz ilkeler, değerler bulunmaktadır. Değerlendirmelerde bulunmak insanın yapı özelliğidir ve var olma şartıdır. İnsanlar değerlendirmeler yapmadan yaşayamaz.

İçinde yaşadığımız toplumumuz gerek dış etkenler (göç) gerekse de teknolojik gelişmeler ve bilgi çağı dolayısıyla daha kültürlü ve inançlı hale gelmektedir. Ortak yaşama alanı içerisinde herkesin mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlamanın yollarından birisi de ortak değerlere sahip olmaktır. Benimsenen değer algısı ve ilkeler insanları başkasına ve çevreye zarar vermeden yaşamasına destek olacaktır. Bu nedenle çocuklarla değer eğitimi çalışması yapmak, “niye öyle değil de böyle davranmamızın” uygun olacağını, “başka”larının yaşantısına ve tercihlerine saygı duymanın önemini, ortak yaşama alanında barışçıl davranışlar sergilemenin yolunu gösterecektir.

Değerleri kazanmak, süreç işidir ancak değerler üzerinde sorgulamalar yapmak, eleştirel düşünce kabiliyetini geliştirerek, ahlaki karar verebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, çocuklara önemli bir kapı aralayacaktır. Dışsal ahlak anlayışıyla, içsel kontrollerin oluşmadığı açıktır. Bu sebeple bu programda çocuklarla oyunlar oynayarak, drama ve yaratıcı dramalar yaparak, sloganlar bularak, barış kampanyalarına afişler hazırlayarak, filmler üzerinde düşünerek bir yere varmak istiyoruz. Eğlenirken eleştirel düşünmek, yaratıcılığımızı geliştirmek, karar verebilme becerimizi desteklemek, problem çözmeye odaklanmak ve özgür olmak istiyoruz. Eğitimin her aşamasında aktif olan çocuğun, kendi değer sistemini de oluşturacağını ümit ediyoruz.