DÜŞÜNEN BAYKUŞLAR

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Senem KURTAR
Yaş Grubu: 12-14 Yaş
Eğitim Süresi: 4 Yarım Gün

Nedir bu felsefe? Bir yandan yaşamı kuşatan ve oluşturan her şeyle derinden ilintili bir şeydir. Yani minik felsefe dostlarından birinin de söylediği gibi “basit şeylerin bile bir felsefesi vardır.” Diğer yandan tüm bunlara bir bütün olarak bakabilmeyi ve yüzeysel olan anlamlardan sıyrılıp daha soyut ve evrensel bir bakışı da gerektiren ve böylelikle düşünmede özgürleşmeyi hedefleyendir. Peki, o halde çocuklar felsefe yapabilir mi? Ünlü Yunan filozofu Sokrates bakın ne diyor: “Dürüst bir insan daima çocuk kalır”. Filozofun yaşamını betimleyen iyi, güzel ve doğru yaşam için en temel ilkedir; dürüstlük. Birinin kendisine ve diğerlerine dürüst olması. Bundan daha anlamlı bir şey olabilir mi? O halde çocuklar filozofça yaşamın en temel ilkesini taşımaktadır. Arı, doğal ve önyargısız düşünceleri ve yorumlarıyla aslen felsefe yapmaya en uygun tavra onlar sahiptir

Peki, neden felsefe? Ne yapar bu felsefe? Ne işe yarar bu felsefe? Bu sorulara da yine minik filozoflarımızdan birinin yorumuyla yanıt verelim:”Felsefe soyuttur ancak bununla yetinmez, soyut olanı somutla anlatır.” Evet, felsefe içinde yaşadığımız çağda, dünyada olan bitenin arasında derin bir uyku halinde olmaktan uyandırır bizi. Gündelik akışa özgü ne varsa ya da öğrendiğimizi, bildiğimizi sandığımız ne varsa onların bizim için bir alışkanlık, rutin ve ezber olmasını engeller.
Sorgulatır, düşündürür ve yeni fikirler, kavramlar ortaya atmamızı sağlar.

Bilgi ve bilimin tüm alanlarına bir bütün olarak bakabilmeyi ve onların doğrularını ya da değerlerini eleştirmeyi öğretir. Böylelikle eleştirel ve yaratıcı düşünmeye isteklendirir. Bunların yanı sıra iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış ikiliklerini birlikte düşündürerek diyalektik düşünme yetisi de kazandırır. Varlık, bilgi, değer kavrayışımızı güçlendirir. Böylelikle bir şeyi temellendirme, onun bilgisini edinme ve değer verme edimlerine yön verir. Sonuç olarak felsefe yaşamda bize kendi yolumuzu gösterir. Dahası felsefe “yol” gösterir. Ama varmaya çalıştığımız, anlamlarını aradığımız şeylerle aramızda daima kapanmayan bir mesafe kalır. Bu nedenle arayışımız hiç bitmez. Boşuna dememiş filozof, “Felsefe yolda olmaktır” diye. Biz de bu programla çocuklarımızı yola çıkarmaya çalışıyoruz. Felsefe, ayağımızı soksak bizi büyüleyecek engin bir deniz ise o denize gidecek yolu onlara işaret ediyoruz ve birlikte yürüyoruz.

Tüm bunların ışığında programımızın izleği yaşamı sorgulatan ve anlamlandıran sorular, oyunlar, öyküler, resim çalışmaları, diyaloglar, drama çalışmaları ile yaşamın içinden en somut ve tanışık olunan bir alandan yola çıkmaktır. Böylece felsefenin hem ne kadar yaşamın içinden olduğu hem de ona her birinin ne denli farklı bakabileceğini hissettirme amacındayız. Düşüncelerini özgür ve cesurca ifade etmelerinin önemini göstermek, onları bu konuda teşvik ederek gelecekleri için bilinçlendirmek de buradaki en temel kaygımızdır. Tüm bunlar aracılığıyla kimliklerinin ve kişiliklerinin oluşumunda eleştirel ve yaratıcı düşünmenin değerini kavratmak adına eğlendirerek, sıkmadan, zorlayıp dayatmadan, onların kendi isteklerini ve iradelerini önemseyerek yol almaya çabalamaktayız.

Böylelikle, “Düşünen Baykuşlar” programı olarak amacımız, felsefe yapma etkinliğini en doğrudan bir biçimde tanımlayan eleştirel ve yaratıcı düşünebilme yetisinin geliştirilmesidir. Bunun için en genç öğrenciler yani çocuklar ve hatta genç öğretmenler eşliğinde belli bir şey üzerine ya da düşünme etkinliğinin kendisi üzerine düşünebileceği, özgün düşünceler üretebileceği ve bu düşüncelerin açık ve özgür bir dille ifade edilebileceği sıcak bir ortam yaratmak programımızın misyonudur.

ETKİNLİKLER

Diyalogun Felsefe Eğitimindeki Önemi: Çocuklar İçin Felsefe Programı etkinlikleri öncelikle çocukların birbirini tanıma, kendini bir diğerine ifade etme ve diğerini
inleme, onun düşüncelerine kulak vermesinin önemini kavratmayı amaçlamaktadır. Bunun için daha ilk günden tanışma oyunları eşliğinde gerçek diyalogun değeri öne çıkarılır.
Felsefe Oyunları Oynamak: Oyun hem çocukların birbirini daha iyi tanımasını hem birlikte bir şeyler yapabilmeyi hem de felsefe yapmayı sıkılmadan ve eğlenerek öğrenmeyi sağlar. Bu nedenle etkinliklerimizde bizim tarafımızdan kurgulanan felsefe oyunlarına ağırlık veriyoruz.
Felsefenin ve Yaşamın Temel Kavramlarını Sorgulamak: İyi ve güzel yaşam, sevgi ve dostluk, görünüş ve gerçeklik, önyargılar ve alışkanlıklar, mutluluk, acı, kötülük, nefret, özgürlük, sorumluluk gibi hem yaşam hem de felsefeyi ilgilendiren kavramları ne kadar tanıyoruz?
Temel Kavramları Resimle Anlatmak: Bu hem eğlendirici, hem yaratıcı hem de felsefe ve sanatı buluşturan bir etkinliktir. Böylelikle felsefe görsellerle anlatılma olanağına kavuşturulur.
Öykü Tamamlama: Bu etkinlikte, evrensel ahlaki değerler, haklar, ödev ve sorumluluklar kısa öykülerle anlatılmaktadır. Yine bu öyküler sonuca vardırılmadan kesilerek çocukların öyküyü tamamlamaları istenmektedir. Böylelikle çocukların hayal gücünün geliştirilmesini amaçlamaktayız.
Animasyonlar: Özellikle çevre ve teknoloji temalı animasyonlar seçilmektedir. Çocukların çevre duyarlılığının arttırılması ve teknoloji konusunda bilinçlenmeleri hedeflenmektedir.