BÖCEK ŞENLİK OKULU

 

Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Cem ÖZKAN

Yaş Grubu: 5-15 Yaş

Eğitim Süresi: Yarım Gün

 

Doğadaki canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcekler hakkında toplum genelinde yeterli bilgiye sahip değiliz. Böcekler hakkında bildiklerimizin önemli bir kısmı da, bu canlılardan tiksinmemiz, korkmamız ya da uzak durmamız yönündedir. Toplumu doğadan uzaklaştıran bu olumsuz davranış biçimini kırmak için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı tarafından Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO) kurulmuştur.

BÖŞO ile doğanın en büyük canlı grubu olan böcekler hakkında toplumu bilinçlendirmek ve böcekleri tanıtarak sevdirmek ve bu şekilde böcek farkındalığını yaratmak istiyoruz.

İlk etkinlik olarak BÖŞO, İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi’ni düzenlemiştir. İlköğretim için düzenlenen bu etkinlik, okul öncesi (5-6 yaş), zihinsel engelliler ve orta öğretim için de gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Eğitimler, A.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilimdalı’nda çalışan öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Sosyal sorumluluk projesi olarak düşünülen bu etkinliğe bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri önemli katkılar sağlamaktadır.

Öğrenci ve öğretmenlere verilen bu eğitimler; sayıları ve önemleri nedeniyle böceklerin, toplumu bilimle tanıştırmak için mükemmel projeler sağlayabildiğini göstermektedir. Etkinlikler, çocuklarınböceklere karşı doğal bir merakı olduğunu, böceklere olan korkunun öğrenilebildiği gibi kırılabildiğini de göstermiştir. Böceklere olan bu ilgi, ekoloji bilimini öğretmek için sınırsız bir yakıt olarak kullanılabilmektedir. Çocuklara böceklerle ilgili sağlıklı bir tavır geliştirmeleri, en azından tüm böceklerin zararlı olmadıkları öğretilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar böcekleri ekoloji eğitimi dışında, fotoğrafçılık, bahçıvanlık, sanat ve zanaat, okuma, hareketli oyunlar, bilgisayar, yurttaşlık bilgisi gibi aktivitelere entegre etmenin kolay olduğunu göstermiştir.

İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi

Sayıları ve önemleri nedeniyle böcekler, çocukları bilimle tanıştırmak için mükemmel bir fırsat sağlamaktadır. Çocukların böceklere karşı olan doğal merak ve ilgileri, bilimi öğretmek için sınırsız bir enerji ve araç olarak kullanılabilir. Böcekler konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini geliştirmeye ve bilimsel çalışmaya özendirmeyi amaçlayan İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi programın öncelikli hedef kitlesi 5-15 yaş grubu çocuklardır.
Bu program ile;
–  Öğrencileri canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcekler konusunda bilgilendirmek
–  Öğrencileri böcek-insan ilişkileri konusunda bilgilendirmek
–  Öğrencilerde böceklerin ilgi çekici yaşamlarını gözlemlemelerine olanak sağlayarak bilimsel yöntemleri eğlenerek keşfetme konusunda tutku oluşturmak
–  Öğrencilerde çoğunlukla yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkmış olan korku ve tiksinti gibi olumsuz duyguların azaltılarak, bunun yerine böceklerle karşı sağlıklı tavır geliştirmelerini sağlamak
–  Öğrencileri, böceklerin besin zincirindeki önemi konusunda bilgilendirerek ekoloji bilincinin gelişmesini sağlamak

– Öğrencilerde böcekler konusundaki elde edilecek farkındalığın günlük yaşamda uygulamaya sokularak ekolojik dengede yaşanan problemlere karşı duyarlılığın arttırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
– Böcekler konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini geliştirmeye ve bilimsel çalışmayı özendirmeyi amaçlayan bu program üç saatlik, bir günlük, bir haftalık, bir aylık ve üç aylık dönemlerde gerçekleştirilmektedir.
– Bu proje ile çocuklar, böcekleri kullanarak ekoloji konusunda edindikleri bilgi ve becerileri kendi yaşamlarında uygulamaya geçirmelerinin yanında gerek arkadaş ve gerekse aile bireyleriyle paylaşması konusunda cesaretlendirilmektedir.

Görsel Sunu 1 (Poster Sunu)

Renkli böcek resimleri ve animasyonların yer aldığı poster sunularının konuları; “Böcekleri Tanıyalım”, “böceklerin İnsanlara Faydası”, “rekor Kıran Böcekler” ve “Böceklerin Besin Zincirindeki Önemi”dir.

Görsel Sunu 2 (Bilgisayar Sunusu)

Bilgisayar sunumu dikkat çekici ilginç örnekler verilerek öğrencilerin meraklarına merak katmayı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Görsel Sunu 3 (Animasyon Filmler)

Filmlerde konu olarak besin, su çiftleşme, yuva ve korunma gibi konularda böceklerin rekabetini anlatan ekolojik ilişkiler seçilmiştir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Bu çalışmalar, rehberler ve eğitmenlerin sınıftaki öğrencileri 5-6’lı gruplara ayırarak gerçekleştirmesi şeklinde tasarlanmıştır. Atölye çalışmalarında kullanılan etkinlikler, öğretim programının ekoloji ile ilgili kapsamına, kazanımlarına ve içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Atölye çalışmalarında öğrencilerin etkinlikleri doğrudan paylaşması ve sorgulamasına olanak tanınmıştır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü müzesinde bulunan böcek koleksiyonundan yararlanılmaktadır. Teorik olarak anlatılan böcekler dünyasının gerçek ile nasıl örtüştüğünün öğrenci belleğinde yer etmesini sağlamaktır. Burada farklı irilikte, farlı şekillerde, farklı renklerde ve farklı işlevlerdeki ilgi çekici, merak uyandırıcı böcek örnekleri görsel olarak anlatılmaktadır.
Öğrenciler teorik derslerde resimlerini gördüğü zararlı böcekleri, ürünlerinden yaralandığımız böcekleri (bal arısı, ipek böceği vd.) ve faydalı böcekleri (parazitoitler ve predatörler) doğrudan ya da büyüteç kullanarak incelemektedirler.