Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Figen GÜRSOY

Yaş Grubu: 11-15 Yaş

Eğitim Süresi: Yarım gün

Gelişmiş ülkelerin çağdaş eğitimin bir gereği olarak üzerinde önemle durdukları çocuk kitapları, gerek normal gelişim gösteren gerekse özel gereksinimli çocukların gelişim alanlarını destekleyen, edebi ve estetik duygularını geliştiren, yaratıcılığını ortaya çıkaran, düşünerek ve eğlenerek öğrenmesine yardımcı olan,dinleme ve okuma kültürü kazanmasını sağlayan etkili bir eğitim aracıdır. Çocuklar ufuklarını genişletmek, anlayışlarını derinleştirmek ve sosyal kavrayışlarını geliştirmek amacıyla kitaplara ihtiyaç duyarlar. Kitaplar çocuklar için dış dünyaya açılan bir pencere olup en önemli bilgi kaynağıdır. Modern çağa uyum sağlamaya çalışan toplumların gelecekteki başarılarının çok kitap okuyan kültürel düzeyi yüksek bugünün çocukları yarının büyükleriyle gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu programda çocukların bilişsel, dil, sosyal duygusal ve motor gelişimlerine katkı sağlanmasının yanı sıra çocuklarda kitap sevgisini aşılamak ve desteklemek, dinleme yeteneğini geliştirmek, edebi ve estetik değerlerin oluşumuna katkı sağlamak, çocukları yaşam gerçeklerine hazırlamak, yaratıcı güçlerini harekete geçirmek, eleştirel bakış açısı geliştirebilmek, iyi çocuk kitabı kavramını verilen uygun örneklerle kazandırmak, çocuk kitabı türlerini tanıtmak, çocukların yaşlarına ve gelişim özelliklerine uygun kitaplar sunmak, kitapların bir eğlence ve bilgi kaynağı olduğunun anlaşılmasını sağlamak amaçlanmıştır.Drama yoluyla, ünlü masalların konularını ve kahramanları canlandırarak onlara ilişkin bilgi sahibi olmalarına, dolayısıyla farkındalık geliştirmelerine , Dünyadaki ve Türkiye’deki ünlü bazı Klasik kitapları ve ünlü kitap yazarlarının hayatlarına ilişkin bilgi sahibi olarak onları tanımalarına fırsat oluşturmak hedeflenmektedir.