BEYİN VE ÖĞRENME OKULU

 

Program Yürütücüsü : Prof . Dr. Ahmet Altındağ
Yaş Grubu: 10-16 Yaş
Eğitim Süresi: Yrım Gün

 

Ülkemizde birçok öğretmenin şikayet ettiği konuların başında öğrenciye verilen bilginin kısa sürede unutulmasıdır. Bilginin kalıcı hale gelmesi için sağlıklı biçimde kaydedilerek uzun süreli bellekte depolanması ve gerektiğinde kısa sürede geri çağrılması gerekir. Fakat günümüzde öğretme-öğrenme sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrenilen bilgiler kısa süreli bellekte kalmakta ve bir süre sonra unutulmaktadır. Bu programın amacı; 10-16 yaş grubundaki öğrencilerin beyinlerini tanıyarak, öğrenmenin çeşitli etkinliklerle dikkati çekici ve eğlenceli hale getirilmesiyle daha kalıcı olacağını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca bu programın diğer bir amacı da öğrencilerin öğrenme stillerini ve beyinlerinin hangi yarıkürelerini kullandıklarını keşfetmelerini sağlamasıdır. Bunların dışında, öğrencileri öğrenme sürecinde beyinlerini maksimum düzeyde nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirerek öğrenmenin daha verimli hale getirilmesini sağlamaktır.