BEN BİR VETERİNER HEKİMİM BİLİM OKULU

Program Yürütücüsü:Doç. Dr. Okan EKİM

Yaş Grubu: 8-12 yaş

Eğitim Süresi:Yarım Gün

 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle toplumumuzda çocukların bilgiye ulaşabilmesi gittikçe kolaylaşmaktadır. Fakat ulaşılan bilginin doğru şekilde kullanılabilmesi, akılda kalıcı olması, kısacası “öğrenilmiş olması” tam anlamıyla mümkün olmamaktadır. Her ne kadar okullarda, eğitimciler, teknolojik cihazlar yardımıyla bilgiyi çocuklarımıza aktarsa da, günümüz eğitim otoriteleri eğitimin daha iyi olması için sınıfta öğretimin yanı sıra çocuğun eğitimi yaşayarak, yaparak, dokunarak, uygulayarak alması gerektiğini belirtmektedirler. Bu şekilde kapsamlı eğitim verilebilecek konular tabii ki sınırlıdır. Fakat bunların başında da hiç kuşkusuz “doğa” ve bunun en büyük parçası olan “hayvanlar” gelmektedir. Bu programda amaçlanan; yaşam zincirinin en önemli halkası olan hayvanları, çocuklara çeşitli görsel, işitsel eğitim paketleriyle, sonrasında gerçeğe özdeş simülasyon maketleri ve tıbbi materyallerle anlatmak ve interaktif uygulamalarla çocukların hayvanlar ve doğayla ilgili temel olguları, yaşayarak fark etmelerini sağlamaktır.

Bunlara ek olarak; hayvanlarla iç içe çalışan meslek grubu olan veteriner hekimlerin hayvanlarla iletişimi nasıl kurduğu, hastalık-muayene-tedavi süreçleri vurgulanacak, ayrıca veteriner hekimlerin diğer birçok görevi anlatılacak, interaktif uygulamalarda birebir örneklenmiş model hayvanlar üzerinde katılımcıların veteriner hekim-hayvan ilişkisini simüle etmesi ve doğaya, hayvanlar âlemine yeni bir bakış açısıyla bakması sağlanacaktır.

Hedef kitle olarak; 8-12 yaş arası öğrenci grupları seçilmiştir. Yöntem olarak ise 2 temel aşama uygulanacaktır: Öncelikle çocuklara hayvanlara yönelik hazırlanmış çeşitli görsel-işitsel eğitim paketleri, konusunda uzman eğitimciler tarafından aktarılacaktır. Sonrasında çocuklar, eğitmen ve rehberler eşliğinde, çocuklara aktif görevler verilecek, öğrendikleri ile ilgili faaliyetler yaptırılacak, böylelikle gözlemlediklerini uygulamaya dökmeleri sağlanacaktır.