ARANIZDA MATEMATİĞİ SEVMEYEN VAR MI?

Program Yürütücüsü: Öğr.Gör. Dr. Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL

Yaş Grubu: 6-14 yaş

Eğitim Süresi: 1 gün

Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı? programının hazırlanmasındaki amaç öğrencileri matematik bilimi ile tanıştırmanın yanında, öğrencilerin matematiğin yaşamımızdaki yerine ilişkin bilinç geliştirmelerini, bilimin günlük yaşamla bağlantısını kurmalarına, bilimin doğasını, bilimsel yöntemi keşfetmelerine, matematiğin sanatla ve sporla olan ilişkisini fark etmelerine, eğlenerek bilimin canlı yüzüyle tanışmalarına yardımcı olmayı sağlamaktır.

Matematik bilimi insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir.Geçmişten günümüze yaşamımızın her alanında matematik bilimi ile iç içe yaşamaktayız. Doğaya baktığımızda ya da bir sporu icra ederken ya da sokağa alışveriş yapmaya çıktığımızda sürekli matematik ile karşılaşmaktayız. İşe saat kaçta gideceğimiz, boyumuzun uzunluğu, ne kadar yemek yediğimiz gibi birçok yaşamsal faaliyet matematikle doğrudan ilişkilidir. Hayatımızda bu kadar önemli bir yere sahip olan matematik bilimi öğrencilere yeteri kadar somutlaştırılamadığından öğrencilerin korkulu rüyası haline gelmektedir. Özellikle ilköğretimin ilk yıllarından başlayan ve daha sonraki öğrenim yaşamlarında da devam eden matematiğe karşı olumsuz tutum, küçük yaşlarda kırılabilir ve eğlenceli aktivitelerle olumlu hale dönüştürülebilir.

Günümüzde bilim eğitiminin önemi gittikçe artmaktadır. Öğrencilerin bu yönde eğitim almaları ve buna ilişkin bilinçlendirilmeleri de oldukça önemlidir. Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? projesinin hedef kitlesi ilköğretim dördüncü sınıflardır. Hedef kitle öğrencilerinin gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak, özellikle somut aşamadan soyuta geçtikleri dönem seçilmiştir.

Proje kapsamındaki etkinlikler ile soyut kavramların somutlaştırılması planlanmaktadır. Proje Kapsamında öğrenciler tam bir gün eğitime katılmaktadırlar. Eğitim süresi okulların eğitim saatleri çerçevesinde planlanmıştır. Öğrenciler eğitim sürecinde matematiksel oyunlar, drama çalışmaları, matematik atölyeleri, teknoloji ve matematiği birleştiren etkinlikler gibi birçok etkinliğe katılım sağlayacaklardır. Öğrencilerin eğitim sürecinde değişen tutum ve akademik birikimlerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen “Öğreniyorum-Eğleniyorum” başarı testi ve “Matematik Tutum
Testi” uygulanacaktır.

ETKİNLİKLER

  • Açılarım
  • Matematik ve Geometrik Şekiller
  • Geometrik Şeklimi Üretiyorum
  • Kaç Boyutluyum?
  • Geometri Kelimem