Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Koordinatörlüğü’nün temel amacı çocukların üniversiteyi tanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutuyla tanışmalarını sağlamaktır. Bu temel hedef doğrultusunda;

  • Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek,
  • Yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyle olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini, bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini sağlamak,
  • Toplumdaki yansımalarıyla birlikte çarpan etki yaratması,
  • Çocuklara yaparak, yaşayarak ve eğelenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırmak,
  • Bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasını desteklemek,
  • Bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirmek,
  • Bilim ve sanatın bir grup insanın tekelinde ve yaşamın dışında bir alan olmadığı, tersine gündelik yaşamın hemen her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında olduğunu gösterebilmek,
  • Bilimin ulaşılamaz olduğu ya da sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri olmadığı gibi önyargıları yıkabilmek amaçlanmıştır.