Horizon2020
Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (7. ÇP) kapanmıştır. Programın devamlılığı 2014-2020 yılları arasında Horizon 2020 Programı tarafından sağlanacaktır. 7. Çerçeve programı gibi Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecek olan Horizon 2020 programı 71 Milyar Euro’luk bütçeye sahip olup Avrupa çapında araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasında işbirliğini desteklemeyi hedeflemektedir. Horizon 2020 Program’ını Türkiye çapında tanıtabilmek adına, Türkiye (TÜBİTAK) ve Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 Ulusal Açılış Konferansı 4-5 Haziran 2014 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde düzenlenmiştir.
Horizon 2020 programı bilgi iletişim teknolojileri; nanoteknoloji; biyoteknoloji; ileri üretim teknolojileri; robot ve uzay teknolojileri; sağlık; tarım ve gıda; denizcilik ve biyo-ekonomi; enerji; ulaştırma; iklim, çevre, kaynak verimliliği ve hammadde; sosyal bilimler ve güvenlik alanlarında proje çağrılarını kabul etmeye başlamıştır. Üniversitemizin Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü’nün Horizon 2020 programı kapsamında açılan ilk çağrılardan biri olan H2020-MSCA-NIGHT-2014 çağrısına yapmış olduğu başvuru kabul edilmiştir. Kabul edilen proje ve “Let’s Do The Science” adını taşıyan proje Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü’nün hedefleri doğrultusunda üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmeyi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyle olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini, bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini sağlamak, bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasını desteklemeyi, bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirmeyi, bilim ve sanatın bir grup insanın tekelinde ve yaşamın dışında bir alan olmadığını, tersine gündelik yaşamın hemen her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında olduğunu gösterebilmeyi, bilimin ulaşılamaz olduğu gibi önyargıları yıkabilmeyi amaçlamaktadır.
“Let’s Do The Science!- Haydi Bilim Yapalım!” projesini kabulü TÜBİTAK tarafından da ilgi ile karşılanmıştır. Projenin etkinliğinin 26 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje aynı zamanda Researchers’ Night- Araştırmacılar Gecesi etkinliği olması dolayısıyla da önem taşımaktadır. Avrupa’da her yıl Eylül ayının son cuma günü 300 e yakın şehirde aynı anda gerçekleştirilen etkinliğe “Researchers’ Night” adı verilmektedir. Bir bilim festivali şeklinde gerçekleştirilen etkinlik üniversite, sivil toplum kuruluşu, öğrenci, öğretmen, bilim insanı, genç ve yaşlı toplumun her kesiminden katılımcıyı bir araya getirmesi nedeniyle de oldukça önemli bir etkinliktir. Bilimsel deneylerden konserlere, sergilerden gösterilere, açık oturumlardan oyunlara kadar çok çeşitli aktivitelerle her yaşa hitap eden bu özel günde amaç topluma bilimi sevdirmek ve bir bilim kültürü yaratabilmektir. Etkinlik kapsamında bilim sergisi, planetaryum gibi etkinliklerin de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2013 yılında 27 Eylül tarihinde Researchers’ Night/Araştırmacılar Gecesi etkinliği “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” adı ile Türkiye’de sadece Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmüştür. Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Araştırmacılar Gecesi etkinliğini 2014 ve 2015 yıllarında da sürdürebilmek üzere Horizon 2020 programına başvuruda bulunulmuş ve başvuru Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Etkinlik Türkiye’de 2014 ve 2015 yıllarında yalnızca Ankara Üniversitesi ve bir vakıf üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Etkinlik aracılığı ile binlerce kişiye ulaşılarak ünivesitemiz tanıtılabilecek, bilim uygulamaları gerçekleştirilecektir.